Bluepower har hovedfokus på no-entry silo cleaning. Det vil si silorengjøring med BinWhip-system. Det er effektivt, lønnsomt og trygt. Vi tar oppdrag i Norden og Europa.

Bluepower har spesialisert seg på no-entry silo cleaning, som betyr at vi benytter fjernstyrte systemer istedenfor manuelt arbeid. Med våre BinDrill- og BinWhip-løsninger fra Pneumat går alt automatisk uten vannspyling. Det er svært effektivt og lønnsomt. Ingen personer må tre inn i siloen. Ved behov borres først et hull for å åpne en kanal ut av siloen, med BinDrill. En automatisert maskin med armer, BinWhip, senkes ned fra toppen av siloen. Armene roterer og sørger for at godset løsner fra veggene.

Det gir en rekke fordeler:

  • Det er effektivt – ingen nedetid kan utføre arbeid på siloen uten å stoppe produksjon
  • Ingen skade på varen – unngår høytrykksspyling og bruk av sugebil.
  • Unngår ulykker – ingen personer i siloene
  • Det er lønnsomt – varen kan beholdes og selges

De fleste som har arbeidet med siloer har erfart at disse kan bli tette, en propp setter seg fast i bunnen. Tradisjonelt har silorengjøring vært utført av personer som har måttet gå inn i siloen og løsnet innholdet manuelt med eksempelvis høytrykksspyler. Dette har vært forbundet med risiko, samtidig som at godset har blitt ødelagt og så kastet. Vi løser disse utfordringene.

Tilpasser din bedrift

Utstyret tilpasses innholdet i siloen for mest mulig skånsom jobb, avhengig av om det er hardt eller mykt. Systemet kan benyttes på alt fra sement, grus, leire, kull og gjødsel til korn, salt og dyrefor.

Bluepower leverer en komplett tjeneste. Selskapets fullt utstyrte team bringer alt nødvendig utstyr og personell direkte til kundens lokasjon. Det er også en fordel at kundenes anlegg er i stand til å forbli i drift under rengjøringen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og løsningsforslag.

Les mer om teknologien/løsningene vi benytter fra Pneumat Systems